DTS-Deutsche Telekom, Intel và Huawei ăn nhập tác tương tác chuẩn mực 5G đầu tiên trên cầm giới

Điện tử và sống số Deutsche Telekom, Intel và Huawei hợp tác tương tác chuẩn 5G đầu tiên trên thế giới Deutsche Telekom (DT), Intel và Huawei vừa thông báo họ đã hợp tác để thực hiện thành công cuộc thử nghiệm phát triển và tương tác (IODT) 5G đầu ...

Read More...