An ninh phi truyền thống: Mối đe dọa mới tới an ninh quốc gia

() – Ngày 12/12/2014, Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng chương trình đào tạo mới: Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống. Đây là khóa học có nội dung hoàn toàn mới, tính liên ngành cao, ý nghĩa quan trọng và góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ, phát triển bền vững đất nước.

An ninh phi truyền thống: mối đe dọa mới tới an ninh quốc gia

Chương trình đào tạo Thạc sĩ An ninh phi truyền thống của HSB mục tiêu nhằm đào tạo ra các thạc sỹ quản trị an ninh có tầm nhìn, tư duy chiến lược, có kỹ năng nghiên cứu và dự báo về an ninh, có khả năng tham gia hoạch định và thực thi các chiến lược và kế hoạch hành động để kiểm soát, phòng ngừa và ứng phó với các mối nguy, tổn thất và tội phạm đe dọa tới an ninh, sự phát triển của quốc gia, ngành kinh tế, của các tổ chức và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Tiến sĩ. Nguyễn Văn Hưởng – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã khẳng định sự thiết yếu của một chương trình đào tạo nhằm đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Từ trước đến nay chúng ta vẫn đối phó với các vấn đề như thiên tai, lương thực, tài chính tiền tệ, thông tin và năng lượng – là các yếu tố an ninh phi truyền thống – một cách thụ động. Nhiều lĩnh vực, nhiều trường hợp đã không thể có biện pháp đối phó và giải quyết hiệu quả. Hơn nữa, các vấn đề an ninh phi truyền thống nằm trong tổng thể với các vấn đề an ninh quốc gia, đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của chế độ, vì vậy càng phải có những sự nghiên cứu và tổng hợp kỹ lưỡng.

Tại lễ khai giảng, PGS. TS. Hoàng Đình Phi – chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá cao những công sức, nỗ lực của các thầy giáo giảng viên như Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng; Thượng tướng PGS.TS. Bùi Văn Nam; Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiệt… cùng các giáo sư của ĐH Queensland để tổng hợp một chương trình giảng dạy sáng tạo và có tính liên ngành cao. Sẽ có rất nhiều môn học mới lần đầu tiên được giảng dạy tại Việt Nam như Tổng quan về phát triển bền vững, Hội nhập toàn cầu và an ninh, Quản trị rủi ro và an ninh doanh nghiệp…

(Theo Năng Lượng Mới)

Share This Post

About Author: tuphuong News

News for everybody, news for all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tìm câu trả lời ! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.