Bản quyền và luật bản quyền

Bản quyền và luật bản quyền

Bản quyền và luật bản quyền

Hiện nay chưa có một điều luật nào bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về nội dung của các trang web trên internet, chỉ có các cá nhân và tổ chức tôn trọng công sức lẫn nhau.

Bất kì một cá nhân nào khi đăng bài viết cũng mong muốn được người khác tôn trọng công sức mà họ bỏ ra, chúng tôi không muốn nội dung trên website mình bị sử dụng sai mục đích gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu cá nhân / nhóm / tổ chức.

Bản quyền hình ảnh.

Toàn bộ hình ảnh trên website này (https://tintuphuong.com) đều có bản quyền rõ ràng và ghi chú tác giả/ bản quyền ngay dưới chân mỗi bài viết.

Hình ảnh do chúng tôi Tổng hợp và sao chép …  có ghi rõ nguồn bài viết rõ ràng. Chúng tôi KHÔNG có chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, hoặc bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến nội dung bài viết đó.

Hình ảnh chúng tôi sử dụng có lấy nguồn từ google, website báo điện tử, đó là hình ảnh bản quyền của tác giả/ tổ chức/ báo điện tử.

Ngoài các hình ảnh trên các hình ảnh chúng tôi biên tập và chỉnh sửa có thể xem đó là hình ảnh riêng của Tin tứ phương. Bạn / khách .. có thể sử dụng lại với mlục đích phi lợi nhuận.

Bản quyền về bài viết

Toàn bộ nội dung bài viết trên website này (https://tintuphuong.com) đều có bản quyền rõ ràng và ghi chú tác giả/ bản quyền ngay dưới chân mỗi bài viết.

Bài viết do chúng tôi Tổng hợp và sao chép …  có ghi rõ nguồn bài viết rõ ràng. Chúng tôi KHÔNG có chịu trách nhiệm về nội dung bài viết, hoặc bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến nội dung bài viết đó.

Bài viết do chúng tôi biên tập, và soạn thảo chịu trách nhiệm 100% về nội dung bài viết, Không cho phép các bên sao chép lưu hành dưới hình thức thương mại, Sử dụng lại bài viết trên web/blog của bạn ghi rõ nguồn “https://tintuphuong.com”

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : tất cả bài viết, hình ảnh, dữ liệu … được sưu tập từ Internet, nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để được gỡ bỏ hoặc đính chính.