DTS-Cảnh báo hơn 500 nghìn thiết bị định tuyến và lưu trữ nhiễm virus VPNFilter

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Cảnh báo hơn 500 nghìn thiết bị định tuyến và lưu trữ nhiễm virus VPNFilter Các mạng nhiễm virus VPNFilter không tấn công vào lỗ hổng chưa được công bố hoặc chưa được khắc phục (zero-days) trên thiết bị mà khai thác ...

Read More...

DTS-Tin tặc lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phát tán mã độc

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Tin tặc lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phát tán mã độc Ứng dụng Naver Mail. Ảnh: androidout.comTheo Cisco, những thư điện tử này được đính kèm tệp văn bản Hangul Word Processor (HWP) với tiêu đề dịch sang tiếng Anh ...

Read More...