“Với khởi nghiệp, chẳng tâm tính tháng, tâm tính năm mà tâm tính bằng thôi!”

Khoa học và công nghệ "Với khởi nghiệp, đừng tính tháng, tính năm mà tính tuần thôi!" (tintuphuong.com) Những khó khăn là điều không thể tránh khỏi đối với các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, để thoát khỏi khó khăn, tìm giải pháp sống còn, hãy chỉ nên tìm bài ...

Read More...

“Ứng dụng giúp smartphone lánh xa phần mềm dẻo gián điệp” là thủ kể đặt mở bằng qua

Khoa học và công nghệ “Ứng dụng giúp smartphone tránh xa phần mềm gián điệp” là thủ thuật nổi bật tuần qua (tintuphuong.com) Phần mềm hết sức nhỏ gọn nhưng sẽ giúp người dùng tránh xa những phần mềm gián điệp có thể lấy cắp các thông tin nhạy cảm trên ...

Read More...