TCN-Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc bị tố can thiệp ‘chủ quyền’ nước khác

Chuyên trang tin mới công nghệHệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc bị tố can thiệp ‘chủ quyền’ nước khác Ảnh: REUTERS Hệ thống đánh giá tín nhiệm xã hội của Trung Quốc là hệ thống dữ liệu lớn mà chính quyền sử dụng để theo dõi và ...

Read More...

TCN-Công nghệ pin lithium-ion mới sẽ chiếm ưu thế trong thị trường tương lai

Chuyên trang tin mới công nghệCông nghệ pin lithium-ion mới sẽ chiếm ưu thế trong thị trường tương lai Ảnh: THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY Dựa trên các phân tích thị trường và báo cáo kiểm tra mức độ hoạt động trong ngành, Arthur D. Little (ADL) cho biết công nghệ pin lithium-ion đã ...

Read More...