[Khoa học công nghệ] Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn, đại diện Intel nói gì?
[Khoa học công nghệ] Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn, đại diện Intel nói gì?
March 18, 2024
[Tin công nghệ] Tìm kiếm giải pháp thiết kế chip và ứng dụng AI Make in VN
[Tin công nghệ] Tìm kiếm giải pháp thiết kế chip và ứng dụng AI Make in VN
March 18, 2024
[Điện tử và sống số] Đổi mới sáng tạo thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
tintuphuong.com Protection Status Creative-Commons-Licenses DMCA Protection tintuphuong.com Safe website tintuphuong.com