Một kênh mới về các loài Hoa lan Việt Nam, để cùng nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng hoa lan, tìm kiếm và nhân giống các loài phong lan mới và quý hiếm trong Sách đỏ thực vật Việt Nam, bên cạnh đó có địa lan và lan hài cũng là một trong số những dòng thực vật quý hiếm cần bảo tồn và bảo vệ.