NATO bổ nhiệm Tư lệnh tối cao mới của ACT

Ngày 23/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) bổ nhiệm Tướng Denis Mercier, Tư lệnh Không quân Pháp, giữ chức Tư lệnh tối cao Bộ chỉ huy chuyển đổi liên minh (SACT), kế nhiệm Tướng Jean-Paul Paloméros cũng thuộc Không quân Pháp. Tướng Denis Mercier, tân Tư ...

Read More...