Thảm họa súng khổng lồ của Hitler

Sốt sắng đem quân xâm lược Pháp, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã ra yêu cầu đội ngũ kỹ thuật sản xuất loại siêu súng khổng lồ có trọng lượng hàng nghìn tấn, tuy nhiên kích thước lớn không hẳn đã đồng hành với thành công. Hitler và các tướng ...

Read More...