Các vụ vượt ngục táo tợn

Chế độ trong nhà tù khắc nghiệt đến mức hầu hết mọi tù nhân đều muốn trốn tù. Cai ngục đầu tiên là ông James Johnston, người đã áp đặt kỷ luật tuyệt đối nghiêm ngặt và rất cứng nhắc cho tù nhân Alcatraz. Trong vài năm đầu nhà ...

Read More...