DTS-G7 xem xét vách lập nhen kín biệt bay Nga, thống nhất quan liêu điểm bay Triều Tiên

Điện tử và sống số G7 xem xét thành lập nhóm đặc biệt về Nga, thống nhất quan điểm về Triều Tiên Sau 2 ngày họp với 9 phiên thảo luận về các vấn đề chính của thế giới, các ngoại trưởng Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã đạt được nhất trí về một số vấn đề ...

Read More...