DTS-Chuyển mạng giữ số trước mắt chỉ áp dụng cho các thuê bao trả sau

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Chuyển mạng giữ số trước mắt chỉ áp dụng cho các thuê bao trả sau trong tương lai không xa và Trí thông minh nhân tạo AI Theo đó, khách hàng có thể gia nhập cộng đồng gần 70 triệu người dùng dịch vụ Viettel, làm thủ tục chuyển mạng sang Viettel giữ nguyên số ...

Read More...