DTS-Các nhà mạng chuyển đổi thành công đợt đầu tiên thuê bao 11 số về 10 số

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Các nhà mạng chuyển đổi thành công đợt đầu tiên thuê bao 11 số về 10 số trong tương lai không xa và Trí thông minh nhân tạo AI Nhân viên kỹ thuật thao tác chuyển đổi 11 số về 10 số VNPT đã thực hiện thành công đợt đổi đầu số di động đầu tiên. ...

Read More...