DTS-‘Đường đời dốc đứng’ và li chuyện đời đầy thăng chìm hạng Nguyễn Hữu Khai

Điện tử và sống số 'Đường đời dốc đứng' và câu chuyện đời đầy thăng trầm của Nguyễn Hữu Khai Tiểu thuyết “Đường đời dốc đứng” của tác giả Nguyễn Hữu Khai vừa được NXB Hội Nhà văn ra mắt bạn đọc; là câu chuyện về chính cuộc đời truân ...

Read More...