Elon Musk đầu tư trăm triệu USD để ‘khâu’ chip vào não người Archive