Chiếc ghế của ông Lý Quang Diệu

Ông là nghị sĩ lâu năm nhất phụng sự nghị viện (kể từ năm 1955), ông là thủ tướng, người lập quốc và định hình ra Singapore rực rỡ ngày nay. Thủ tướng sẽ dự lễ truy điệu ông Lý Quang DiệuChiếc ghế trống với bó hoa trắng nhỏ tưởng ...

Read More...