Phần mềm dẻo chẩn đoán “sức khỏe” ổ rắn qua lao chừng đọc/ghi ác liệu thần hồn

(tintuphuong.com) Tốc độ của ổ cứng quyết định một phần không nhỏ đến tốc độ của toàn hệ thống. Vậy bạn muốn biết ổ cứng mình đang sử dụng có tốc độ như thế nào, có lỗi gì đang gặp phải hay không…? Phần mềm miễn phí dưới đây sẽ ...

Read More...