Nguy cơ chết ác liệu thần hồn cá nhân cơ hội khi mua sắm điện thoại cơ hội cuối năm

Nhiều người dùng lo ngại về an toàn thông tin khi đem đổi điện thoại. Blannco Technology đã khảo sát 1.000 người dùng thiết bị di động ở Mỹ, Canada, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc. Bên cạnh việc khám phá ra nhu cầu smartphone ...

Read More...

Nguy cơ chết ác liệu cái thần hồn cá nhân cơ hội khi mua sắm điện thoại cơ hội cuối năm

Nhiều người dùng lo ngại về an toàn thông tin khi đem đổi điện thoại. Blannco Technology đã khảo sát 1.000 người dùng thiết bị di động ở Mỹ, Canada, Mexico, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc. Bên cạnh việc khám phá ra nhu cầu smartphone ...

Read More...