Google, Microsoft cùng xê ri vứt chữ viết A, B, O trên logo đặt hưởng ứng cdâng hiến xích dâng hiến ngày tiết nhân dịp đạo

(tintuphuong.com) #MissingType là chiến dịch được khởi động lần đầu tiên vào năm ngoái, với nội dung yêu cầu các thương hiệu và tập đoàn lớn trên thế giới loại bỏ các chữ cái A, B, O trên logo của họ nhằm kêu gọi người dân đăng ký hiến máu ...

Read More...

Google, Microsoft cùng xê ri vứt chữ viết A, B, O trên logo đặt hưởng ứng cdâng hiến nhách dâng hiến tiết nhân dịp đạo

(tintuphuong.com) #MissingType là chiến dịch được khởi động lần đầu tiên vào năm ngoái, với nội dung yêu cầu các thương hiệu và tập đoàn lớn trên thế giới loại bỏ các chữ cái A, B, O trên logo của họ nhằm kêu gọi người dân đăng ký hiến máu ...

Read More...