Phát hiện ngoại hành tinh quay quanh một trong những ngôi sao trẻ sáng nhất Archive