Ra mắt ứng dụng vận động quỹ cho nạn nhân chất độc da cam Archive