Robot 5G tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung Quốc Archive