Microsoft thu hồi “cô gái” trí am hiểu minh nhân dịp tạo vì nhiễm tư tưởng xấu

(tintuphuong.com) - Trí thông minh nhân tạo của Microsoft bị người dùng Twitter tiêm nhiễm những tư tưởng xấu, dẫn đến phát ngôn lệch chuẩn.  Xuất hiện trên mạng xã hội Twitter từ tuần trước, cô chatbot 19 tuổi Tay có khả năng tự học hỏi và giao lưu nhờ công ...

Read More...

TCN-Microsoft thu hồi “cô gái” trí thông minh nhân tạo vì nhiễm tư tưởng xấu

(tintuphuong.com) - Trí thông minh nhân tạo của Microsoft bị người dùng Twitter tiêm nhiễm những tư tưởng xấu, dẫn đến phát ngôn lệch chuẩn.  Xuất hiện trên mạng xã hội Twitter từ tuần trước, cô chatbot 19 tuổi Tay có khả năng tự học hỏi và giao lưu nhờ công ...

Read More...