(Truyện cười) Bóp đâu rẻ nhất?

“Bóp đâu rẻ hơn” Có một cô gái bán ví rao: “Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi”. ………………………………………. Thấy ...

Read More...