DTS-Phó Thủ tướng tá , Bộ trưởng Ngoại trao Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson

Điện tử và sống số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc song phương trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, sáng 11/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại ...

Read More...