[Tin công nghệ] Viettel trả hơn 7500 tỷ đồng để lấy được “băng tần vàng” 5G
[Tin công nghệ] Viettel trả hơn 7500 tỷ đồng để lấy được “băng tần vàng” 5G
March 9, 2024
[Khoa học công nghệ] Viettel được lợi gì sau khi trúng đấu giá băng tần 5G trị giá hơn 7.500 tỉ đồng?
[Khoa học công nghệ] Viettel được lợi gì sau khi trúng đấu giá băng tần 5G trị giá hơn 7.500 tỉ đồng?
March 9, 2024
[Tin công nghệ] Viettel trúng đấu giá “băng tần vàng” để triển khai 5G
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
tintuphuong.com Protection Status Creative-Commons-Licenses DMCA Protection tintuphuong.com Safe website tintuphuong.com