TCN-Xuất bây giờ app Uber làm bộ làm tịch mạo có dạng công quặp mật khẩu và am hiểu tin

Bạn đang xem Xuất hiện app Uber giả mạo có thể đánh cắp mật khẩu và thông tin FakeApp có khả năng "biến hóa" thành nhiều ứng dụng khác nhau nhưng nó hiện đang "đặc biệt quan tâm đến người dùng Uber" - Ảnh: Carl Court/Getty Images. Các chuyên gia từ Symantec, ...

Read More...