Apple chiếm gần 90% thị phần smartphone cao cấp toàn cầu Archive