Bluezone đã hỗ trợ truy vết gần 1.400 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 Archive