Bộ KH-CN lên phương án sản xuất vắc xin phòng Covid-19 Archive