Các nhà mạng Việt Nam sẵn sàng cho “tàu tốc hành” 5G Archive