Cách kiểm tra thời lượng pin còn lại của AirPods và AirPods Pro trên Apple Watch Archive