TCN-Cách sử dụng bộ lọc của YouTube để tìm video nhanh hơn

🎉 Cách sử dụng bộ lọc của YouTube để tìm video nhanh hơn Bạn đã bao giờ tìm các video 4K HDR trên YouTube, nhưng chỉ nhận được video 1080p bởi vì uploader (người đăng tải) sử dụng từ khóa “4K” hoặc “HDR” trong phần mô tả? Hoặc bạn đã bao giờ tìm một video về sự kiện nào đó vừa mới diễn ...

Read More...