DTS-Nam Bộ sẽ chuyển tráo trên 120.000 ha cây trồng trỉa trên đất lúa

Điện tử và sống số Nam Bộ sẽ chuyển đổi trên 120.000 ha cây trồng trên đất lúa Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, các tỉnh, thành phố vùng Nam Bộ sẽ chuyển đổi cây trồng trên đất lúa với 120.138 ha; trong đó, các tỉnh Đông Nam Bộ 1.847 ha; các tỉnh Đồng bằng ...

Read More...