DTS-Khoảng 15 triệu thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ đổi sang dải số 08x

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Khoảng 15 triệu thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ đổi sang dải số 08x Một điểm giao dịch của Vinaphone. Cụ thể, tất cả các thuê bao 11 số của VinaPhone sẽ chính thức chuyển về thuê bao 10 số với mã mạng 08x tương ứng: 0123 về 083; 0124 về 084; 0125 về 085; ...

Read More...