FedEx tiếp tục “nhầm lẫn” và từ chối chuyển bưu kiện điện thoại Huawei

FedEx tiếp tục "nhầm lẫn" và từ chối chuyển bưu kiện điện thoại Huawei chủ đề được nhiều người đọc nhất và tìm kiếm nhiều nhất. (tintuphuong.com) Là một công ty chuyển phát toàn cầu uy tín, song FedEx đã liên tục bị dính vào những vụ rắc rối với bưu kiện của Huawei trong một vài tuần trở lại đây. >>FedEx xin ...

Read More...