DTS-Facebook thừa nhận hàng triệu mật khẩu tài khoản Instagram không được mã hóa khi lưu

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Facebook thừa nhận hàng triệu mật khẩu tài khoản Instagram không được mã hóa khi lưu trong tương lai không xa và Trí thông minh nhân tạo AI Biểu tượng Facebook và Instagram trên điện thoại thông minh ở Singapore ngày 22/3/2018. ...

Read More...