DTS-YouTube ‘tung’ 10.000 nhân dịp viên chăm kiểm chuẩn y nội dung đăng chuyển vận chuyển vận

Điện tử và sống số YouTube 'tung' 10.000 nhân viên chuyên kiểm duyệt nội dung đăng tải YouTube sẽ tăng cường chính sách kiểm duyệt các nội dung đăng tải trước nguy cơ đối mặt với làn sóng tẩy chay từ các nhà quảng cáo. Biểu tượng Youtube trên màn ...

Read More...

DTS-YouTube ‘tung’ 10.000 nhân dịp viên chăm kiểm chuẩn y nội dung đăng vận tải vận tải

Điện tử và sống số YouTube 'tung' 10.000 nhân viên chuyên kiểm duyệt nội dung đăng tải YouTube sẽ tăng cường chính sách kiểm duyệt các nội dung đăng tải trước nguy cơ đối mặt với làn sóng tẩy chay từ các nhà quảng cáo. Biểu tượng Youtube trên màn ...

Read More...