HD-Phần mềm độc hại lạm dụng Windows, nhắm đến doanh nghiệp Việt Nam

Chuyên trang tin mới Hiện đại và tương lai Phần mềm độc hại lạm dụng Windows, nhắm đến doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018, CyRadar đã phát hiện một dòng mã độc lạm dụng Microsoft's Background Intelligent Transfer Service (BITS) để ẩn mình đang nhắm đến các tổ ...

Read More...

DTS-Tin tặc lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phát tán mã độc

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Tin tặc lợi dụng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều phát tán mã độc Ứng dụng Naver Mail. Ảnh: androidout.comTheo Cisco, những thư điện tử này được đính kèm tệp văn bản Hangul Word Processor (HWP) với tiêu đề dịch sang tiếng Anh ...

Read More...