DTS-Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phát triển phần mềm độc lập

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phát triển phần mềm độc lập Theo đó, 7 doanh nghiệp này sẽ trở thành những đối tác của Microsoft tại Việt Nam, được Microsoft hỗ trợ để đẩy nhanh tiến trình ...

Read More...