Pháp ‘bật đèn xanh’ cho Huawei tham gia phát triển mạng 5G Archive