Phím tắt giúp loại bỏ định dạng khi Copy trên mọi ứng dụng Windows và macOS Archive