Samsung Galaxy Fold sẽ lên kệ vào tháng 9 tới Archive