Samsung Galaxy S10 thừa nhận bị lỗi bộ cảm biến vân tay Archive