Samsung sản xuất hàng loạt chíp nhớ DRAM 12Gb cho điện thoại thông minh Archive