Samsung triển khai dịch vụ trải nghiệm thử điện thoại mới tại nhà Archive