Samsung và SK Hynix thống lĩnh thị trường chip toàn cầu năm 2018 Archive