DTS-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội xuất sắc

Chuyên mục tin mới Điện tử và sống số Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội xuất sắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nói chuyện với các đại biểu Công đoàn Quân đội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tiêu biểu ...

Read More...