DTS-Phát cồn Giải thưởng Nhân giỏi Đất Việt 2018 – Sức khoẻ tiến đánh nghệ mạng

Điện tử và sống số Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - Sức mạnh công nghệ số Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 có chủ đề “Sức mạnh công nghệ số”, với trị giá giải thưởng gấp đôi so với năm trước. Lãnh đạo VNPT phát ...

Read More...

DTS-Phê chuẩn y danh sách thằng xứ quốc gia Việt Nam ‘.vn’ gấp quyền sử dụng am hiểu qua tiếp kiến giá như

Điện tử và sống số Phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam '.vn' cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng ...

Read More...